Přejít k hlavnímu obsahu
Duševní zdraví a podzimní deprese
10. 11. 2023
Duševní zdraví Zimní vášeň pro zdravou duši

Duševní zdraví a podzimní deprese

Deprese je závažné a dlouhodobé duševní onemocnění, které se projevuje sníženou nebo ztracenou schopností prožívat radost, poklesem nálady a patologickým smutkem. Víte, co pomáhá na podzimní depresi?

Listopad již nějakou dobu vnímáme jako Movember, projekt, který vznikl na podporu povědomí o zdravotních problémech mužů, jako je rakovina prostaty nebo rakovina varlat, ale i o duševním zdraví mužů. Spojení s duševním zdravím je namístě. Onemocnění zákeřnou nemocí může vést právě k depresím. V některých případech deprese provází zvýšené riziko sebepoškozování a sebevražedných myšlenek. Výzkum organizace Movember z roku 2016 zahrnoval účast 4 000 mužů (18–35 let) a bylo zjištěno, že během posledního roku se s problémy týkajícími se duševního zdravím setkalo 82 % respondentů.

Vliv deprese na kvalitu života

Deprese postihuje osoby v různém věkovém rozmezí, od dětí až po seniory, a patří mezi psychické problémy, které se v posledních letech vyskytují stále častěji. Toto duševní onemocnění může mít výrazný dopad na kvalitu života.

Symptomy deprese se projevují různě u jednotlivých lidí. Během deprese může docházet ke ztrátě schopnosti prožívat radost, projevům smutku, emocionální otupělosti, ztrátě zájmu o činnosti, pocitu beznaděje, nespavosti, úzkosti, změnám chutě k jídlu a snížené schopnosti soustředit se. Deprese může mít i tělesné projevy, jako je tíha na hrudi, únava, svalové napětí, problémy se spánkem, ale hlavně nedostatek energie a pocit tělesné slabosti.

Listopad a deprese

Deprese může mít různé závažnosti. Většinou známe takzvanou podzimní depresi, odborně sezónní afektivní poruchu, při které může pomoci fototerapie – léčba intenzivním světlem. U mírné a středně závažné deprese je doporučována specifická psychoterapie: kognitivně-behaviorální terapie (KBT), digitální KBT, interpersonální psychoterapie nebo krátká psychodynamická terapie. U středně těžké deprese a těžké deprese je vhodnou léčbou farmakoterapie a u nejtěžších depresí pak elektrokonvulzivní terapie. V tomto případě se jako nejúčinnější prokázala kombinace antidepresiv a psychoterapie.

Kognitivně-behaviorální terapie 

Existuje řada terapeutických metod pro léčbu deprese. Z nich je pro léčbu mírné a středně závažné deprese nejúčinnější KBT terapie. Tato terapie poskytuje pomoc lidem trpícím depresí tak, že je postupně učí, jak se vypořádat s depresivními myšlenkami a chováním. KBT se významně podílí na zlepšení stavu deprese. Tato terapie účinně snižuje pocity beznaděje a smutku tím, že pomáhá identifikovat a změnit negativní myšlenky a chování. Naučí nemocného, jak znovu probudit svou chuť věnovat se činnostem, které ho dříve těšily. Terapie také posiluje schopnost kontrolovat emocionální reakce a zlepšuje komunikační dovednosti. Pravidelná aktivita, jako je běh, plavání nebo jízda na kole, je dalším užitečným prvkem pro překonání deprese, který může být integrován do léčebného plánu. Celkově lze říci, že KBT terapie poskytuje nástroje a strategie pro zvládání mírné a středně závažné deprese.

Nikdy neváhejte vyhledat odbornou pomoc a podporu. V případě, že se vy sami nebo vaši známí potýkáte se samovražednými myšlenkami nebo chováním, kontaktujte okamžitě krizovou linku nebo centrum krizové intervence. Deprese může být náročná, ale pomoc a podpora jsou zásadní a mohou pomoct na cestě k uzdravení. Je důležité rozšiřovat povědomí o duševním zdraví a bojovat proti stigmatizaci.


Autor: Pavel Vejvoda, šéfredaktor portálu Zdraví jako vášeň, ve spolupráci s projektem Mindwell

Aktuálně