Přejít k hlavnímu obsahu
Jelena Holomany
31. 1. 2024
Duševní zdraví Zimní vášeň pro zdravou duši

Pomoc s bolavou duší online – rozhovor s Jelenou Holomany z Mindwell

Stane se, že vás deprese přišlápne až k zemi a stres a úzkost vás možná svírají tak pevně, že je těžké i dýchat? Zakladatelka Mindwell vypráví o vlastní zkušenosti, která byla prvotním impulsem k založení online terapie.

  • Jak byste jako zakladatelka digitální terapie Mindwell nejlépe popsala?

Digitální terapie Mindwell je postavena na principech kognitivně-behaviorální terapie, která nám pomáhá lépe porozumět duševním potížím, kterým čelíme. Zaměřuje se na to, jak naše emoce a přesvědčení ovlivňují naše chování a myšlenky, a soustředí se na změnu těch negativních na zdravější a vyrovnanější. Kognitivně-behaviorální terapie, která se často označuje jako zlatý standard psychoterapie, byla prokázána v mnoha výzkumech jako jedna z nejefektivnějších psychoterapeutických metod používaných při léčbě psychických potíží, jako jsou třeba deprese, úzkosti a stres. Hlavní vizí Mindwell je přenést metody KBT do digitálního prostředí a zajistit tak kvalitní a systematickou péči všem, kdo ji potřebují. Nesnažíme se nahradit kontakt s terapeutem, ten je v Mindwell zachován, ale snažíme se ten kontakt zefektivnit.

Velmi mě těší, že se nám podařilo navázat spolupráci i se Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra ČR. Pojištěnci nyní mohou v rámci zdravotního pojištění získat příspěvek na digitální programy Mindwell.

  • Kdy a jak se zrodila myšlenka na založení tak inovativního projektu?

Zhruba od roku 2016 jsem sama trpěla úzkostmi. Dlouhou dobu jsem je řešila, na klasickou psychoterapii jsem docházela přes 4 roky. Měla jsem přitom pocit, že absolutně nechápu, co a proč na nich děláme, a sezení neměla v mém případě žádný efekt. Byla velmi chaotická, neorganizovaná a vůbec jsem nevěděla, co je jejich cílem ani kam směřují. Naštěstí jsem po čase měla tu čest potkat profesora Praška, který mě seznámil s KBT. Začala jsem své problémy řešit systematicky, každý týden jsem věděla, co a proč dělám. Když jsem odcházela z ordinace, měla jsem jasný plán na týden před sebou, plno úkolů a cvičení, které jsem měla ve svém reálném životě praktikovat. Líbilo se mi, že vím, co dělám a proč to dělám. Měla jsem to pod kontrolou s jasným cílem a už jsem netrávila čas chaotickým mluvením, které nikam nesměřovalo.

Profesor v té době působil na psychiatrické klinice ve Fakultní nemocnici Olomouc a viděla jsem, jak vede své psychoterapeutické oddělení, kde měl zhruba 30 pacientů. I když měl každý jiný příběh, jiné potíže a diagnózu, léčil všechny stejně. Nechápala jsem, jak to může fungovat. Zde jsem začala objevovat, co to znamená kognitivně-behaviorální terapie. Na vlastní kůži jsem ji vyzkoušela a nevěřila jsem, jak účinná může být. Během tří měsíců se můj duševní stav zlepšil o 90 %. Už jsem ani nevěřila, že bych se někdy mohla cítit o tolik lépe. V tuto chvíli jsem z úzkostí již úplně venku. Byla jsem nadšená z toho, jak mi terapie pomohla, a chtěla jsem, aby se dostala i mezi ostatní lidi, mezi co nejvíce lidí.

  • Vyskytly se na cestě k současné podobě programu nějaké překážky?

Jak už tomu tak bývá v léčbě jakéhokoliv chronického onemocnění, jednou z největších výzev je adherence pacienta. V digitálním prostředí je dosažení adekvátní adherence obtížnější, jelikož s pacienty nemáme osobní kontakt. Právě proto průběžně testujeme a upravujeme naši aplikaci a v současné době jsme již absolvovali 70 hloubkových konzultací. Naším cílem je dosáhnout toho, aby pacient projevil alespoň stejnou míru adherence k léčbě jako při tradiční face to face terapii.

  • V čem jsou výhody Mindwell oproti klasické terapii?

Mindwell reaguje na nedostatek kvalitní a systematické péče o duševní zdraví. Naše digitální terapie je po aktivaci programu k dispozici kdykoliv, bez nutnosti objednání, a to přímo z pohodlí vašeho domova. Díky zdigitalizované formě KBT je možné pěkně strukturovat jednotlivé části terapie, která je tím pádem velmi systematická. Věřím, že tato platforma je jedinečným řešením, které spojuje profesionální zdravotní péči s uživatelskou přívětivostí.

  • O čem sníte, když myslíte na budoucnost Mindwell?

V nadcházejících letech chceme rozšířit spektrum psychiatrických diagnóz pokrytých v programech Mindwell. Kromě toho se budeme chtít zabývat i duševními potížemi spojenými s tělesnými diagnózami, jako jsou například diabetes nebo onkologická onemocnění. Chceme rovněž vytvořit Mindwell Junior, protože situace v oblasti dětské psychiatrie vyžaduje naléhavá opatření. To jsou cíle, které jsme si stanovili pro příštích pár let.

Jelena Holomany

Spoluzakladatelka a CEO Mindwell. Po letech studia v zahraničí a praxi na vedoucích pozicích hledala téma, které bude mít celospolečenský přesah. S nápadem vytvořit digitální terapii Mindwell přišla po tom, co osobně absolvovala kognitivně-behaviorální terapie (KBT) pod vedení prof. MUDr. Praška, CSc. Společně se rozhodli zdigitalizovat techniky KBT a vytvořili tak inovativní formu péče o duševní zdraví. V České republice jde o jedinou digitální terapii, která je systematická, měřitelná a škálovatelná. Mindwell je poskytovatelem zdravotních služeb v oboru psychiatrie a klinické psychologie a certifikuje se jako zdravotnický prostředek při Státním ústavu pro kontrolu léčiv.


Autor: Štěpánka Trnková, redaktorka portálu Zdraví jako vášeň

Aktuálně