Přejít k hlavnímu obsahu
logopedie
28. 3. 2022
Duševní zdraví

Poslechněte logopeda

Záznam živého vysílání klinického logopeda vám ukáže, že logopedie je téma nejen pro rodiče dětí, ale i pro samotné dospělé. Co vše můžete řešit s klinickým logopedem a jak vám při tom pomáhá zdravotní pojišťovna?

Pro koho je logopedie

Obecně řečeno, logopedie pomáhá s řešením poruch komunikace. Ty souvisí s vadami řeči, hlasu a sluchu. Rodiče při sledování vývoje svého dítěte mohou v určitých situacích, když berou v potaz různá doporučení a „měřítka vývoje“, pocítit nejistotu, zda se vše odehrává správně a jestli nejsou svědky rozvoje nějaké poruchy. Nejistota je normální. Tabulky nemohou pokrýt individuální rozvoj každého jednotlivého dítěte. Konzultace u logopeda je to nejlepší, co můžete v tu chvíli udělat. Pomůže rozptýlit obavy nebo vás nasměruje ke správnému postupu, aby se případný problém začal řešit.

Logopedie ale rozhodně není jen pro děti. I dospělí se potýkají s problémy, které právě logopedie pomáhá řešit. Důležité je nenechat se ovládnout myšlenkou, že co jsem se ohledně výslovnosti či plynulosti nenaučil jako dítě, už v dospělosti nenapravím. Opak je pravdou. Jiným důvodem k navázání spolupráce s logopedem může být problém, který vznikl následkem nemoci či úrazu. Tehdy je potřeba začít se věnovat cílené rehabilitaci. Více si o tomto tématu přečtěte v článku Potřebuje dospělý logopeda?

Logoped v přímém přenosu

Pokud řešíte podobné problémy, podívejte se na záznam vysílání s klinickým logopedem s dlouholetou praxí. PhDr. Jan Dezort, Ph.D., v něm odpovídá na časté otázky, které byste mu možná sami rádi položili. Dozvíte se, co je náplní práce klinického logopeda, jak vypadá návštěva a péče v ordinaci a s čím vám klinický logoped může pomoci.
 

Pojišťovna pomáhá

Jan Dezort je garantem a konzultantem projektu Logopedická pohotovost online, díky kterému se můžete jednoduše spojit s klinickým logopedem online. Partnerem tohoto užitečného projektu je Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR. Podporu od pojišťovny na vyšetření klinickým logopedem ve výši až 2 000 Kč můžete získat v rámci programu Telemedicína.

Jan DezortaPhDr. Jan Dezort, Ph.D.

je klinický logoped s více jak patnáctiletou praxí. V rámci své práce se specializuje především na poruchy plynulosti řeči. Úspěšně absolvoval jako první Čech prestižní roční program European Clinical Specialization in Fluency Disorders, díky kterému měl možnost se seznámit s nejnovějšími trendy v oblasti diagnostiky a terapie poruch plynulosti řeči.  Účastnil se několika stáží v Michael Palin Centre v Londýně, které se specializuje na pomoc lidem s poruchou plynulosti řeči. V současné době provozuje vlastní praxi v Brně (www.dobralogopedie.cz) a věnuje se přednáškové činnosti v ČR i v zahraničí. 

Aktuálně