Přejít k hlavnímu obsahu
Kateřina Šédová
17. 10. 2023
Duševní zdraví

Rozhovor – Loono a Dobré nitro

Velké písmeno D naznačuje, že se nejedná o popis stavu, ale o projekt. Rozhovor s Kateřinou Šédovou, která zakládala organizaci Loono, se tentokrát zaměřuje na prevenci duševního zdraví.

  • Vedle kampaní zaměřených na rakovinu, kardiovaskulární onemocnění a reprodukční zdraví Loono spustilo také kampaň Dobré nitro, která se věnuje zdraví duševnímu. Proč jste se rozhodli věnovat také tomuto tématu? 

Zdravá mysl je důležitou součástí celkového zdraví, proto potřebuje stejnou péči jako tělo. Nitro totiž může onemocnět úplně stejně jako naše prsa, koule nebo třeba srdce. Proto jsme spustili kampaň Dobré nitro, která otevírá i dodnes bohužel stále velmi opomíjená a tabu témata. Nějakým duševním onemocněním přitom na světě trpí více než 970 milionů lidí, ale pouze 4 procenta psychiatrických pacientů chodí na terapie. 

Duševní onemocnění patří k nejčastějším příčinám pracovní neschopnosti, předčasného odchodu do důchodu a invalidity. Na jejich zvýšeném výskytu má v dnešní době zásadní podíl i nevyvážený životní styl a podceňování faktorů, jako jsou shon a stres, nezdravá strava, nedostatek odpočinku, velké pracovní tempo a nedostatek sociálních vazeb. 

Na to všechno se v rámci kampaně Dobré nitro zaměřujeme. Řešíme problematiku nespavosti, stresu, závislostí nebo poruch příjmu potravin. Dále se zaměřujeme na konkrétní diagnózy, jako jsou syndrom vyhoření, OCD, ADHD nebo bipolární afektivní porucha. Radíme, jak správně odpočívat, a přibližujeme relaxační a meditační techniky, které mohou na cestě za dobrým nitrem pomoci. 

  • Zmínila jste bipolární afektivní poruchu. Čím se projevuje a co ji způsobuje? 

Bipolární afektivní porucha je onemocnění, které je ročně diagnostikováno až 2 000 lidí. Dochází během ní ke střídání období mánie a deprese, která mohou, ale nemusí, prokládat období remise, tedy normální nálady. Mánie se projevuje nezvykle dobrou náladou, euforií a hyperaktivitou. V tomto období se často objevuje také impulzivita vedoucí k nečekaným a extrémním rozhodnutím, někdy také nespavost, výrazný nárůst sebevědomí, hlasitá a těžko přerušitelná řeč a agresivita. 

Období deprese je pak charakteristické smutnou náladou, zpomaleným duševním i fyzickým tempem a snížením zájmu o své okolí. U osob v této fázi se objevuje snížení energie, porucha koncentrace a paměti nebo snížení chuti k jídlu. Toto období obvykle doprovází poruchy spánku, pocity méněcennosti a někdy až myšlenky na sebevraždu. 

Příčina bipolární afektivní poruchy není bohužel stále známá, existují ale rizikové faktory, které k jejímu rozvoji přispívají. Jedná se zejména o genetické předpoklady, tedy výskyt duševních onemocnění v rodině, dále například prožité násilí, emoční a sexuální zneužívání nebo obecně dlouhá období vysokého stresu.  

Více informací mohou čtenáři o tomto onemocnění najít na naší stránce, která vznikla za podpory Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR, jež je partnerem kampaně Dobré nitro. 

  • S odbouráváním stresu mohou pomoci relaxační a meditační techniky. Proč bychom se jim měli věnovat a jak na ně? 

Naše tělo nám neustále posílá signály. Některé z nich jsou velmi zjevné. Jedná se například o základní potřeby, jako jsou žízeň nebo hlad, emoce či varovné signály, jako je bolest. Některé signály ale tak zjevné nejsou a vnímat je dokážeme pouze tehdy, když budeme naslouchat svému tělu. Jedná se o proces sebeuvědomování, což je schopnost, která se dá natrénovat a je možné se v ní zdokonalovat. A právě s tím pomáhají relaxační a meditační techniky. 

Tyto techniky jsou různé. Základem je krátké dechové cvičení, kdy se soustředíme na svůj dech. Výbornou technikou, kterou zvládne každý sám doma, je například také bodyscan nebo progresivní svalová relaxace. Jak na to najdou čtenáři na našich webových stránkách, kde jsou k dispozici také nahrávky, které je cvičením provedou. 

Přečtěte si rozhovor s Kateřinou Šédovou o dalších aktivitách organizace Loono na poli prevence.

Aktuálně