Přejít k hlavnímu obsahu
Jan Prasko
23. 2. 2024
Duševní zdraví Zimní vášeň pro zdravou duši

Rozhovor: Psychiatr Ján Praško

Přinášíme vám rozhovor se spoluzakladatelem a garantem projektu MINDWELL, jehož obsah vás bude velmi zajímat, pokud míváte deprese, jste pod tlakem stresu a paniky. Je tu nová cesta k vyrovnanosti.

Prof. MUDr. Ján Praško, CSc., je univerzitním profesorem na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a významným českým psychiatrem. Zabývá se zejména behaviorální psychologií. V tomto oboru je takovou veličinou, že je od roku 1999 prezidentem České společnosti pro kognitivně-behaviorální terapii. Je také zástupcem České republiky v Evropské asociaci behaviorálního chování. Věnuje se i psaní knih, je autorem titulů, mezi které patří „Nespavost“, „Agorafobie“ nebo „Poruchy osobnosti“.
I tím, že je garantem projektu MINDWELL, se snaží přispět k úspěšnému léčení mnohých z nás.

  • Online terapie, jako je program Mindwell, nejsou u nás ještě tak moc známé. Pro koho, pane profesore, myslíte, že je tento způsob pomoci nejlepší? A je vhodné ho s něčím kombinovat?

Digitální terapeutické programy Mindwell jsou založeny na principech kognitivně-behaviorální terapie (KBT). Ta se zaměřuje na to, jak naše myšlenky ovlivňují naše emoce a chování. Soustředí se na identifikaci těch negativních a mění je na vyrovnanější a nám prospěšnější. KBT je vhodná pro řešení nejčastějších duševních potíží, jako jsou deprese, stres, úzkost a úzkostné poruchy. Co se týče závažnosti těchto stavů, je vhodná pro řešení mírných až středně závažných potíží.

  • Je známo, že psychiatrů a psychologů je stále nedostatek a na terapii se nezřídka čeká. Myslíte, že online péče o duševní zdraví by mohla být takovým předstupněm pro terapii, popřípadě ji i nahradit?

Ať už se jedná o psychoterapii, nebo ambulantní péči, z kapacitních důvodů je téměř nemožné přijímat nové klienty. V některých oblastech se na psychoterapii čeká několik týdnů, spíše měsíců. Mindwell se nesnaží terapii nahradit, nýbrž reagovat na nedostatek kvalitní a systematické péče o duševní zdraví. Díky tomu, že terapie probíhá v digitálním prostředí, přispívá k dostupnosti péče o duševní zdraví a pomáhá odlehčit systém. Jsem rád, že se projektu Mindwell daří navazovat spolupráci s pojišťovnami, protože terapie se tak stává více dostupnou.
Nejedná se o „předstupeň“ pro terapii, ale o plnohodnotné absolvování terapie, která klientovi systematicky pomáhá. KBT je proud, který se používá již dlouho, a v zahraničí je poměrně běžná i digitální podoba. Existuje mnoha výzkumů, které potvrzují účinnost digitální KBT.

  • Je potřeba, aby vaši terapeuti měli ještě i jiné schopnosti a dovednosti než při terapiích tváří v tvář, kde lze reagovat na aktuální stav a náladu klienta?

Ano, terapeuti jsou speciálně vyškoleni na to, aby uměli pracovat s klienty v digitálním prostředí. U online terapeutických programů však terapeut také reaguje na aktuální stav klienta. Klient vždy vstupu do nové části terapie, která řeší určitou problematiku, vyplňuje standardizovaný dotazník, pomocí kterého se kontroluje, jak se momentální stav klienta od minule změnil. Terapeut vše vidí a ve zpětné vazbě na tyto poznatky reaguje. Kromě toho, protože Mindwell je KBT digitální terapie, všichni terapeuti Mindwell podstupují pětiletý KBT výcvik nad rámec svého vzdělání.

  • Program Mindwell je určený pro dospělé klienty. Myslíte, pane profesore, že existuje možnost, aby se podobné programy vyvinuly i pro dětské klienty?

Momentálně máme vyvinuté programy pro dospělé, zaměřené na řešení deprese, úzkosti. Finalizujeme program stresu a syndromu vyhoření. Chtěli bychom spektrum programů Mindwell rozšířit a zabývat se i duševními potížemi spojenými s tělesnými diagnózami, jako jsou například diabetes nebo onkologická onemocnění.
Do budoucna plánujeme vyvíjet i programy zaměřené na dětské klienty, protože situace v dětské psychiatrii si žádá naléhavá opatření.

mindwellMindwell


Mindwell je digitální terapie, která nabízí řešení deprese a úzkosti.
Terapeutické programy nabízí systematickou a samostatnou terapii v soukromí a z pohodlí domova s podporou terapeuta pomocí písemné zpětné vazby.
 


Autor: Štěpánka Trnková, redaktorka portálu Zdraví jako vášeň

Aktuálně