Přejít k hlavnímu obsahu
logoterapie
4. 3. 2021
Zdravé dítě

S čím pomohou logoterapeuti

Většina z nás si možná myslí, že vývoj řeči a jazyka závisí na učení. Tedy na tom, jak moc se rodiče dítěti věnují, zda na své miminko mluví, čtou mu knížky a podobně. Není tomu tak.

Vývoj jazyka podle odborníků z 80 % souvisí s genetickou výbavou a teprve potom se přidávají další vlivy jako vývoj mozkových struktur, prostředí a stav neverbálního intelektu dítěte.


Pokud se vás tato problematika týká, určitě to není vaše vina coby rodičů. Každopádně můžete sehrát velkou roli v tom, jak se vše bude vyvíjet dál. Určitě můžete pomoci i tím, že s mladším dítětem budete sdílet jeho digitální svět, komunikovat s ním o tom, co se tam děje, co vidí a pomáhat mu vše propojit s běžnou realitou.

Jde o nemoc

Poruchy řeči spadají do kategorie neurovývojových poruch a je velmi časté, že vývojové poruchy se objevují společně nebo se překrývají, a to až 4 poruchy u jednoho člověka. Spadá sem porucha pozornosti (ADHD), porucha autistického spektra (PAS), porucha učení či porucha motorické koordinace. Narušení řeči, přesněji jazykových struktur (takzvaná vývojová dysfázie), vzniká na základě špatného vývoje mozku. Kromě genetiky zde může sehrát významnou roli rizikové těhotenství nebo problematický porod. Stručně řečeno, pokud má dítě málo kyslíku nebo je vystaveno jinému dyskomfortu, vzniká nebezpečí pro jeho další neurobiologický vývoj. 

Kdy a jak?

Úplně první známky vývojové poruchy řeči lze zachytit již kolem 1. roku věku dítěte. V této době by dítě mělo být schopno používat základní slova typu máma, táta, ham a podobně. Význam má i používání gestikulace, pohled do očí či sledování okolních předmětů. Jde o to, že poruchy řeči a jejího vývoje se obvykle neobjevují samostatně, ale v kombinaci s jiným onemocněním nebo poruchou.
Přesnější známky vývojové poruchy řeči lze pozorovat ve 2. roce věku. Současné studie označují za rizikový vývoj skutečnost, že dítě v tomto věku není schopno spojit dvě slova, například máma – ham nebo táta – pa. Čím dřív se dítě k lékaři dostane, tím lépe, a vy navíc budete vědět, na čem jste. 

Proč?

Do ordinací klinických logoterapeutů často přicházejí děti až po nástupu na základní školu, kdy obtíže začnou být velmi zřetelné. Většina dyslexií a dysortografií je pouhým pokračováním jazykové poruchy a porucha učení je zmíněnou doprovodnou poruchou.
Celoživotním problémem je hlavně těžší stupeň vývojové poruchy s druhotnými doprovodnými potížemi. Jde o zdravotní postižení v pravém slova smyslu, protože je živnou půdou pro duševní onemocnění a vážnou sociální patologii.

Doporučení 

Pokud máte podezření na poruchu řeči a jazyka u svého dítěte, ihned se objednejte na vyšetření u klinického logoterapeuta. S financováním diagnostického vyšetření vám může pomoci i vaše zdravotní pojišťovna. Jako klienti Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR dostanete příspěvek až 1 500 Kč na vyšetření u klinického logopeda – na diagnostiku přetrvávajících primárních reflexů a screening neurovývojových poruch řeči, jazyka a komunikace u dětí.
 


 

  • Co odhalí logoterapeut

  • Mluvíme o vývojových poruchách řeči a jazyka, ale v ordinaci klinického logoterapeuta může být u dítěte odhalena i jiná vážná genetická či metabolická vada, vada sluchu, poruchy autistického spektra, mozkové postižení či mentální retardace. Proto diagnostické vyšetření nikdy nepodceňujte.
     

vykřičníkVždy vyhledejte klinického logoterapeuta, který provádí řádnou vstupní diagnostiku a kontrolní porovnávání vývoje (anamnéza, testy, škálování), ale také spolupracuje s jinými odbornými lékaři. Nikdy se nevydávejte do rukou někomu, kdo slibuje zázračné vyléčení, nespolupracuje s dalšími odbornostmi a vyžaduje časté návštěvy.

bulletin 2021
Další zajímavé informace o tomto tématu najdete v rozhovoru s klinickou logopedkou PaedDr. Lenkou Pospíšilovou v posledním čísle našeho bulletinu Zdraví jako vášeň.
 

 

 

Staňte se klientem ZP MV ČR

Zaujaly vás bonusy a výhody, které nabízí ZP MV ČR? Víte, že můžete změnit zdravotní pojišťovnu jen dvakrát v roce? Právě teď máte jedinečnou příležitost se k nám přidat! Do 31. 3. 2021 nám zašlete vyplněnou přihlášku a od 1. 7. 2021 budete naším pojištěncem a začnete využívat všech výhod. Rozhodně to bude výhra pro vaše zdraví.

 

výhra pro vaše zdraví

Aktuálně

Zdravý životní styl

S přicházejícím podzimem je ten pravý čas na posílení imunity

Možná jste si ještě ani neuvědomili, že právě prožíváme poslední letní dny. Ačkoli po ránu už je změna na kůži pěkně cítit a večer se pomalu, ale jistě stmívá čím dál dřív. Užívejte si konec léta, ale zároveň začněte přemýšlet o tom, jak své tělo připravit na přicházející podzim. Silná imunita bude jistě zapotřebí, proto pro vás máme pár rad, na co se zaměřit při posilování obranyschopnosti organismu.