Přejít k hlavnímu obsahu
Zdraví a peníze
3. 2. 2021
Na zdraví se musí chytře

Zdravotní pojištění a péče: Za co nejčastěji připlácíme?

Říká se, že za peníze si zdraví nekoupíte. Význam tohoto okřídleného úsloví jistě chápeme, zároveň ale sami moc dobře víme, kolik peněz na péči o své zdraví vynakládáme. Pojďme se podívat na několik zajímavých srovnání, údajů a tipů.

Zdravotní péče je u nás placena především díky veřejnému zdravotnímu pojištění. Podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) se v roce 2018 podílely zdravotní pojišťovny na financování zdravotní péče ze 78,5 % (283,9 mld. Kč). Další část výdajů jde na vrub nás, samotných pacientů. Zbývající část jsou výdaje, které hradí stát.

V případě finanční spoluúčasti pacientů jde převážně o příplatky za léky, stomatologické služby a zdravotní pomůcky. Zdravotní prostředky a léčivé látky jsou však rozděleny do skupin a v každé je nejméně jeden, který je zdravotní pojišťovnou plně hrazen.

Za léky i za zubaře

Podle nedávné studie ČSÚ si ve většině případů domácnosti platí ambulantně užívané léky. Jedná se o doplatky u předepsaných léčiv, platby plných cen u volně prodejných léků a terapeutické pomůcky. Spoluúčast na léčivech a zdravotnických prostředcích tvoří až tři pětiny výdajů Čechů na zdravotní péči. 
Velkou část výdajů tvoří také platby u stomatologů za nadstandardní služby a materiál. Méně významné jsou pak platby za lázeňské pobyty, nadstandardně vybavené pokoje v nemocnicích, platby za různá potvrzení, například u praktických lékařů, a regulační poplatky za pohotovostní služby. 

Co je dobré vědět o doplatcích

Pokud často kupujete léky na předpis a musíte doplácet vysoké částky, vězte, že existují ochranné limity na doplatky. Přeplatky vám každý rok vaše zdravotní pojišťovna vrátí. Výše ochranného limitu se liší. Podívejte se do tabulky, abyste věděli, do jaké kategorie spadáte. Zatímco o snížený limit z důvodu věku není třeba žádat (pojištěnce, kterých se situace týká, si zdravotní pojišťovna vyhodnocuje sama a automaticky jim výslednou částku odešle na bankovní účet nebo složenkou), o snížený limit 500 Kč z důvodu invalidity je nutné požádat a doložit potřebné písemnosti. Rovněž je žádoucí sdělit zdravotní pojišťovně číslo účtu, na který mají být finanční částky poukazovány.

Ochranný limit u doplatků 

  • 500 Kč pro pojištěnce starší 70 let 
  • 500 Kč pro pojištěnce s invaliditou III. stupně, kteří pobírají invalidní důchod 
  • 500 Kč pro pojištěnce s invaliditou II. a III. stupně, kteří nepobírají invalidní důchod 
  • 1 000 Kč pro pojištěnce starší 65 let
  • 1 000 Kč pro děti mladší 18 let
  • 5 000 Kč pro všechny ostatní pojištěnce
     

Jak si stojíme ve srovnání

Podíl soukromých výdajů na zdravotní péči je dle ČSÚ sice vyšší než v případě Německa, ale mnohem nižší než například v Rakousku, Polsku či Maďarsku. 
Zajímavé jsou i údaje o tom, jakou zátěž pro domácnosti v jednotlivých zemích Evropské unie tvoří jejich přímé výdaje za zdravotní péči. Mezi země Evropské unie s nejvyšším podílem na celkových výdajích domácností patří Malta, Bulharsko, Lotyšsko a Kypr, za kterými následuje Řecko a Rakousko. Česko naopak patří spolu s Chorvatskem, Francií, Lucemburskem, Slovenskem, Slovinskem a Rumunskem mezi země s nejnižším podílem výdajů na zdravotní péči na celkových výdajích domácností. 
 

Aktuálně