Přejít k hlavnímu obsahu
Potřebuje vaše dítě logopeda?
5. 3. 2024
Zdravé dítě Od početí do tří let

Mezinárodní den logopedie: Potřebuje vaše dítě logopeda?

Rodiče předškolních dětí často řeší otázku: Potřebujeme chodit na logopedii? Poradíme vám, na co se ve vývoji řeči dítěte soustředit.

Každý rok 6. března si připomínáme Mezinárodní den logopedie – jako zdůraznění významu role logopedů ve zlepšování komunikačních schopností nejen dětí. Už dávno totiž neplatí, že k logopedovi se chodí jen tehdy, když šestileté dítě před nástupem do základní školy neumí R a Ř. Logopedie je mnohem širší a komplexní obor specializující se na diagnostiku a terapii poruch řeči a komunikace. Logopedie pomáhá dětem porozumět a využívat jazyk k vyjádření svých myšlenek, pocitů a potřeb, a lépe se tak začlenit do společnosti.

Jak komunikuje zdravé dítě?

Vývoj řeči dítěte nemusíte řešit do třetího roku – u zdravých a normálně se vyvíjejících dětí, které si jazyk osvojují postupně samy, úměrně svému věku, prostřednictvím běžné komunikace a her s rodiči. Obecně se dá říct, že roční dítě umí první slovíčka, opakuje zvuky, hraje jednoduché hry typu „baf“. Dvouleté dítě už skládá první věty typu „Máma jde pápá“, „Táta dělá bum“, rozvíjí svou hru, rozumí instrukcím. Tříleté dítě před nástupem do MŠ už mluví ve větách, umí poslouchat a vyprávět příběhy. Důležité je nejen to, zda dítě samo mluví, ale také zda poslouchá, dívá se do očí, udržuje pozornost… Dítě je pod dohledem svého pediatra, který rodiče upozorní na to, pokud má podezření na nějakou vývojovou poruchu – opožděný vývoj řeči, poruchu autistického spektra nebo vývojovou dysfázii. Poté doporučí další postup.

Jaké jsou běžné komunikační projevy dítěte od narození do 3 let? Kdy už je něco v nepořádku? Poslechněte si náš online kurz „Vývoj řeči a jeho poruchy s logopedkou“, který najdete na portálu Zdravé rodičovství s 211.

Kdy je na místě vyhledat logopeda?

Po třetím roce věku je zcela normální, když dítě ještě nevyslovuje správně všechny hlásky. Mozek potřebuje čas, aby dozrál. Rodiče by však měli zpozornět, pokud dítě po čtvrtém roce tvoří hlásky špatně – na nesprávném artikulačním místě. Pokud si dítě tvoření hlásek špatně zafixuje, je složitější špatný návyk odnaučit. 

Důležitá je práce s jazykem v ústech – například při vyslovování sykavek (C, S, Z) se jazyk nesmí dostávat ven mezi přední řezáky (dítě si „šlape na jazyk“). Poměrně častá je také špatná tvorba hlásky R, tzv. velární R, které je tvořené vzadu v hrdle, dítě jakoby ráčkuje. Správně se hláska R vyslovuje vepředu, kdy je špička jazyku opřená zezadu o horní zuby a vibruje. Málokdy dochází ke spontánní nápravě „velárního R“, je třeba co nejdříve navštívit logopeda a zahájit terapii, aby dítě neráčkovalo (či nešišlalo) i v dospělosti. Stejně tak v případě, že se dítě zadrhává nebo koktá.

Pátý rok lze považovat za zlomový

Po 5. roce věku by dítě mělo správně vyslovovat měkké hlásky (Ď, Ť, Ň) a všechny sykavky (C, S, Z a Č, Š, Ž). Pokud mu to činí obtíže, je rovněž na místě vyhledat logopeda. Věk 5 let se považuje za hraniční, kdy by dítě již mělo umět všechny hlásky, tedy kromě R a Ř – na ně se nemusí příliš spěchat, přicházejí na řadu až jako poslední a je běžné, že pro nácvik správného R dochází k logopedovi až prvňáčci.

Jak probíhá logopedická terapie?

Poukaz (žádanku) na logopedii vám vystaví váš pediatr. Pakliže má zvolený klinický logoped smlouvu s vaší zdravotní pojišťovnou, nebudete nic doplácet, veškeré terapie za vás hradí pojišťovna. Logopedickou péči si samozřejmě můžete hradit i jako samoplátci, pak počítejte kolem 1 000 Kč za vstupní vyšetření a kolem 500 Kč za každou terapii.

Při první návštěvě logoped provede u dítěte vstupní vyšetření, které zahrnuje vyplnění podrobného dotazníku rodičem a poté práci s dítětem formou hry, s pomocí obrázků a dalších pomůcek, v rámci nějž zjišťuje stav mluvidel, slovní zásobu, zrakové a sluchové vnímání, plynulost řeči, časoprostorovou orientaci a motoriku. Následná logopedická terapie je individuálně přizpůsobena potřebám každého dítěte. Obvykle trvá 30-60 minut a dítě dochází jednou za 2-3 týdny (dle potřeby). 

Logopedové vytvářejí terapeutické aktivity zaměřené na posílení specifických dovedností. Mohou zahrnovat hry jako pexeso, práci s obrázky, různá cvičení na výslovnost (posilování jazyka, špulení rtů, nafukování tváří…) a další metody, které jsou vhodné pro věk a schopnosti dítěte. Rodiče tak někdy bývají překvapeni, že logopedie není jen o mluvení – dítě se učí poslouchat, rozeznávat zvuky, hlásky, tvary, pravou a levou stranu, držet správně tužku, rozvíjet grafomotoriku (kreslit čáry, vlnky, kolečka, šneky…). Návštěvy logopeda se tak nemusíte obávat – terapie probíhá formou hry, dítě se tak baví, aniž by vnímalo, že se právě něco učí.

Důležitá je spolupráce rodiče

Každé terapii je přítomen rodič/zástupce dítěte. Maminka nebo tatínek sedí vedle dítěte a je mu potřebnou oporou. Rodiče hrají v úspěchu logopedické terapie klíčovou roli. To, co se dítě naučí s logopedem, je třeba doma pravidelně trénovat. Jen tak se zvyšuje účinnost terapie.


Autor: Petra Škeříková, redaktorka portálu Zdraví jako vášeň

Aktuálně