Přejít k hlavnímu obsahu
Je rozdíl mezi online a osobní terapií?
28. 3. 2024
Duševní zdraví Mindwell - péče o duševní zdraví

Mindwell - Je rozdíl mezi online a osobní terapií?

Když máte psychické obtíže a hledáte pomoc, je rozhodující nalézt takový typ terapie, který bude vhodný k řešení vašeho problému. Velkou pomocí je v mnoha ohledech online terapie. Jak probíhá?

Možná že vám do života zasahuje nepřiměřený stres, rádi byste zlepšili mezilidské vztahy, dostali pod kontrolu depresi, snížili úzkost. Nebo vám vstoupily do života pocity beznaděje? Zažíváte strach z opuštění v partnerském vztahu, fobie, které jste doteď neznali, či jste si uvědomili, že máte strach z lidí? 

Všechna tato témata lze řešit v rámci psychoterapie jak face-to-face, tak i online. Pro témata, která jsou uvedena výše, a mnoho dalších, je nejefektivnější kognitivně–behaviorální terapie, označovaná zkratkou KBT. Má dlouhou historii a účinné KBT techniky vycházejí oproti jiným psychoterapeutickým směrům z vědeckých výzkumů.

Jak probíhá KBT terapie? 

Rozhodli jste se KBT terapii vyzkoušet na vlastní kůži, ale máte v hlavě otázky typu: Co vlastně budu v sezení probírat, o čem budeme mluvit? Kde terapeutická setkání probíhají? Jak často na takovou terapii chodit? Poznám, že mi terapie pomáhá? A jak rychle mi může pomoci? Na to vše se zaměříme v tomto článku.

Co můžete s terapeutem probírat 

Na terapii se vyplatí připravit. Více se dozvíte zde: Co je před začátkem terapie nezbytné?

Někdy bývá obtížné uvědomit si, jak se cítíte a co potřebujete, a zejména nalézt správná slova, která by to vystihla. To pro terapii nepředstavuje žádný problém a není to důvod, proč byste měli terapii odkládat. Společně s terapeutem si věci i emoce ujasníte, pojmenujete. Bude se vás ptát a správně zvolenými otázkami vám pomůže k odpovědím dojít.

Kde terapie probíhá? 

Místo průběhu terapie se odvíjí od toho, zda se rozhodnete pro online digitální terapeutické programy, či osobní – tzv. face-to-face – terapii. 
Pokud jste zvolili osobní setkání, pak se na ně dostavíte do místa působiště vašeho terapeuta, tedy na adresu jeho soukromé praxe, nemocnice či centra, kde působí. Využijete-li online setkání, můžete se s terapeutem spojit z domova či jiného místa, které vám po dobu terapie poskytne klid a soukromí. 
Ptáte se, zda je lepší setkat se osobně, či online? Účinnost obou forem terapie je stejná, záleží pouze na vás, která forma vám bude více vyhovovat. Online terapie klade požadavky na technické vybavení, které pro sezení budete nutně potřebovat, například internet, počítač, tablet či telefon, přes který se s terapeutem spojíte. 

Velkou výhodou online terapie je, že vám otevírá dveře k výběru z nespočtu psychoterapeutů napříč republikou. A pokud ovládáte cizí jazyk, tak i v zahraničí. Další bezesporu zásadní výhodou této terapie je, že se s online terapeutem můžete spojit z pohodlí domova v jakoukoli denní dobu dle dohody. Takže šetříte nejen svůj čas, ale také finance za dojíždění. 

Skvělou variantou mohou být právě digitální terapeutické programy Mindwell, které jsou založeny na principech kognitivně-behaviorální terapie a jsou vhodné pro řešení deprese a úzkosti.

Jak často chodit na terapii 

Jak často budete na terapii docházet, je velmi individuální. Obecné pravidlo doporučuje jedno setkání za týden. Terapie je však silně individuální proces, který se vyvíjí. Proto vnímejte své vlastní potřeby a dle nich frekvenci setkávání nastavujte.

Nacházíte-li se v životním období, kdy potřebujete podporu větší, klidně si sezení domluvte i vícekrát za týden. Pomine-li u vás potřeba opory, vraťte se k frekvenci jednou za týden dva. 

Frekvenci setkávání vám také jistě pomůže nastavit váš psychoterapeut. Pokud si vyberete například kognitivně–behaviorální terapii, budete se za pomoci terapeuta učit nejrůznější způsoby práce s vlastními emocemi, myšlenkami, řešení problémů a mnoho dalšího. Budete pak mezi jednotlivými setkáními potřebovat čas, alespoň týden, abyste si nové dovednosti mohli vyzkoušet, zažít si je a pozorovat jejich efekt v rámci vlastního každodenního života. 
Je běžné, že mnoho lidí podstupuje terapii dlouhodobě – pro udržování a podporu duševního zdraví v rámci své psychohygieny, která se stala součástí jejich zdravého životního stylu. Setkání pak mohou probíhat i jedenkrát za tři týdny či za měsíc. 

Nehraje zde žádnou roli, ve smyslu efektu, to, zda jste zvolili online, či osobní setkávání. Online setkávání může zcela logicky umožnit častější frekvenci sezení, což by jinak fyzické dojíždění neumožňovalo. A to ať z důvodu vzdálenosti, špatné dopravní dostupnosti, či ze zdravotních důvodů, které nám neumožňují osobně se na sezení dostavit. 

Jak poznám, že se u mě situace lepší?

Nejenže se cítíte lépe, například úzkosti jsou menší, všimnete si, že se vám zlepšily mezilidské vztahy, ale také vnímáte, že máte od terapeuta v rukou způsoby a návody, jak pracovat sami se sebou v okamžiku, kdy terapeut nebude k dispozici a budete potřebovat řešit nějakou situaci. Po pár sezeních se zeptejte sami sebe, zda umíte něco nového oproti době, kdy jste do terapie vstupovali. Víte, co konkrétně dělat, pokud se uvnitř vás začnou probouzet příznaky deprese nebo se ve vašem životě objeví období se zvýšeným stresem? 

A po jaké době si tuto otázku můžete položit?

Pokud vám to, co jste viděli, slyšeli a zažili během prvního setkání, dodalo naději a energii do dalšího setkání, tak u kognitivně-behaviorální terapie můžete efekt sezení očekávat velmi brzy. Ať už si vyberete jakýkoli psychoterapeutický směr, po pěti setkáních byste již mohli mít tolik zkušeností, abyste si odpověděli na otázku, zda vám sezení dávají to, co potřebujete. 

Co dělat, aby byla terapie co nejefektivnější 

Terapie je proces, kde je tím zásadním spolupráce mezi vámi a terapeutem. A stejně tak důležitá je vaše vlastní práce. Abyste v terapii dosáhli svých přání a nalezli odpovědi, které hledáte, musíte především vnímat sami sebe, jak vám je, co cítíte, jaké myšlenky či obavy vám jdou hlavou, a sdílet je se svým terapeutem.

Důležitou věcí také je, abyste respektovali své vlastní tempo, nespěchali. V některých situacích v životě není rychlost efektivním pomocníkem. A nepomáhají ani nereálná očekávání, ať už od sebe, nebo od terapeuta a psychoterapie. Diskuze o očekávání jsou také užitečným společným tématem v úvodu terapie.

Mindwell – systematická péče o duševní zdraví

Mindwell je digitální terapeutická platforma, která pomáhá řešit nejčastější psychické potíže. Její programy vycházejí z ověřených principů kognitivně-behaviorální terapie. Hlavním autorem programů je přední český psychiatr a psychoterapeut prof. MUDr. Ján Praško Pavlov, CSc., spoluautorkou a odbornou garantkou je PhDr. Marie Ocisková, Ph.D. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR přispívá na jeden ze dvou terapeutických programů Mindwell – DEPRESE nebo ÚZKOST.


Šárka KubcováAutor:
PhDr. Mgr. Šárka Kubcová, Ph.D.

Je psychoterapeutka a absolventka 5letého výcviku KBT u prof. MUDr. Jána Praška, CSc. Působí jako externí spolupracovnice Linky bezpečí. Pracovala jako psychoterapeut a etoped v Dětském krizovém centru a v Poradně pro oběti násilí NOMIA v Hradci Králové. Vystudovala magisterský obor sociální pedagogika se zaměřením na tělovýchovu a sport a druhý magisterský obor etopedie (poruchy chování u dětí a dospělých). Na Univerzitě Karlově v Praze získala titul PhDr. a Ph.D. Vyučovala na Karlově univerzitě a Univerzitě Hradec Králové.

Aktuálně