Přejít k hlavnímu obsahu
Mýty a fakta o terapii
Duševní zdraví Mindwell - péče o duševní zdraví

Mýty a fakta o terapii

Rozhodnutí vstoupit do terapie může být pro mnohé z nás náročné. Zvlášť pokud máme o jejím průběhu nějaké pochybnosti, které v nás mohou vzbuzovat nejistotu a obavy. Co nám pomůže s jejich překonáním?

Když uvažujeme o využití terapie, můžeme se například obávat, že budeme vnímáni jako slabí nebo selhávající, když vyhledáme profesionální pomoc. Nebo můžeme mít strach z toho, že nám terapie nepomůže a budeme tam chodit zbytečně. Tyto obavy jsou pochopitelné a běžné. Jak je to tedy doopravdy? Terapeutka odpovídá na nejčastější mýty týkající se terapie.

MÝTUS: Terapie je jenom pro blázny nebo pro lidi, kteří si neumí pomoci sami

Možná máte dostatek vlastních efektivních způsobů, jak se vyrovnat s drobnějšími nepříjemnostmi, proto terapii můžete vnímat jako něco, co je pro „slabé“. Ale také můžete mít jen štěstí, že vám zatím osud do života nepřinesl tak náročnou situaci, která by byla nad vaše síly. V takovém okamžiku uvidíte terapii ve zcela jiném světle a porozumíte jejímu smyslu.

Terapie je projev zdravého a dospělého rozhodnutí. Znak, že člověk je schopný hledat efektivní řešení svých obtíží. Člověk vstupující dobrovolně do terapie je osoba, která je schopná přiznat si, že na danou situaci již vlastními strategiemi ani způsoby řešení nestačí. Že ztrácí náhled, že se dostává do silných emocí, které mu znemožňují získat odstup nutný pro nalezení řešení. Vstoupit do terapie je zdravým a efektivním rozhodnutím, jak vyhledat podporu.

Terapie je vhodná pro závažné duševní potíže, jako je například deprese, nicméně i otázky mezilidských vztahů, atmosféry na pracovišti, poruch příjmu potravy, fobií, práce s vlastní úzkostí, strachem, stresem, poruchami spánku, myšlenkami a emocemi jsou zcela legitimními oblastmi, ve kterých terapie dokáže efektivně pomoci. Stejně tak s otázkou, jak se vypořádat se zásadními životními událostmi, jako je svatba, pohřeb, rozvod, přestěhování, nebo jak efektivně pracovat s časem.

Do terapie dobrovolně nevstoupí například člověk s poruchou osobnosti (jedinec označovaný jako psychopat). Pomineme-li návštěvy nařízené soudem či účelové návštěvy, kdy je jedinec k sezení motivován pouze záměrem neupřímně –například u soudu nebo jiné instituce – prokázat, že má zájem na sobě pracovat.

MÝTUS: Terapie mi vůbec nepomůže

Jedním z hlavních důvodů, proč lidé mohou mít tento názor, je jejich předchozí zkušenost nebo zkušenost někoho blízkého, kdo se po terapii necítil lépe. Neúspěch v předchozí terapeutické zkušenosti může vytvořit dojem, že terapie obecně nefunguje.

Dalším faktorem může být nedostatek informací o tom, jak terapie funguje a jaké jsou možnosti léčby. Lidé mohou mít zkreslené představy a očekávání týkající se terapeutického procesu a toho, co mohou terapeutická sezení přinést. Nedostatek porozumění terapeutickým metodám a jejich potenciálu může vést ke skepticismu vůči účinnosti terapie.

Je důležité zdůraznit, že terapie může být velmi účinným nástrojem pro zlepšení duševního zdraví, pokud je prováděna pod vedením kvalifikovaného terapeuta. Terapie je práce, společná cesta vás a vašeho terapeuta. Bez vašeho vlastního přičinění se však nic nezmění.

MÝTUS: Terapie je drahá

Terapie nemusí být finančně nákladnou záležitostí. Existuje široká nabídka služeb – od soukromých terapeutů rozličných cenových kategorií přes neziskové, dobrovolné organizace a spolky, které nabízejí služby zdarma, až po příspěvky, které poskytují pojišťovny na sezení u vámi vybraného terapeuta. 

Stejně účinnou formou terapie je online podoba. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR přispívá na jeden ze dvou digitálních terapeutických programů Mindwell – na program DEPRESE, nebo program ÚZKOST. 

Když uvážíte, jak vaše pohoda – nebo její nedostatek – ovlivní vaše vztahy, zdraví, kariérní úspěch a celkovou životní spokojenost, je terapie investicí, která se jednoznačně vyplatí.

MÝTUS: Na terapii budu muset docházet navždy

Zatímco některé formy terapie jsou časově neomezené, jiné se mohou více zaměřit na pomoc při zvládání daných problémů během relativně krátkého období. Záleží jen na vás samotných a důvodu, proč do terapie přicházíte. Můžete si v rámci terapie chtít ujasnit jedno konkrétní téma, například jak se rozhodnout v nějaké situaci. Když získáte opěrné body, na základě kterých již víte, jak se rozhodnout, terapie svůj cíl splnila. Do terapie můžete ale také vstupovat s komplexnějším cílem, jako je například naučit se pracovat s myšlenkami, zvýšit si sebevědomí, nebo z mnoha dalších důvodů, které se vzájemně prolínají a doplňují.

Velmi tedy záleží na individuální volbě klienta a na tom, kolik času chce investovat do terapeutické práce a svépomoci.

MÝTUS: Všichni terapeuti jsou stejní, jenom poslouchají

Psychoterapie bývá ve společnosti bohužel často prezentována jako pouhé „vypovídání se“ terapeutovi a veřejnosti zcela chybí relevantní informace o tom, co terapie doopravdy je a že jde skutečně o léčebný proces.

Existuje mnoho různých typů terapie a je potřeba najít takovou, která pro vás bude fungovat nejlépe. Různé psychoterapeutické přístupy se odlišují v tom, v jakém bodě v životní historii klienta začínají rozplétat jeho příběh. Například kognitivně-behaviorální terapie (KBT) se zajímá o klienta od počátku života, včetně okamžiku před narozením, ale je přesvědčena, že nejdůležitější je začít s klientovou přítomností, v etapě, ve které se právě nachází. Aby tak mohl fungovat v práci, ve škole, v rodině, v běžném životě. Po zajištění fungování klienta v každodenních povinnostech se postupně vrací k počátkům. Terapeut při KBT stejně tak usiluje o to, aby byl klient co nejdříve vybaven efektivními metodami a strategiemi, aby mohl fungovat samostatně a byl si schopen kdykoli v budoucnu pomoci sám. KBT techniky tak posilují klientovu sebedůvěru, zvyšují vědomí, že svůj život zvládne sám, že má nástroje, není bezmocný. To vše přispívá ke zdravému sebevědomí, duševnímu klidu a sebejistotě.

Závěr

Terapie je projev zralého a zdravého rozhodnutí, kdy si člověk chce najít efektivní řešení svých obtíží. Je to cesta k nalezení podpory a pochopení, jak se vypořádat s vlastními emocemi a životními výzvami. Ačkoli mohou existovat mýty a obavy ohledně terapie, je důležité si uvědomit, že terapeutický proces je individuální a může přinést velké změny, pokud se člověk aktivně zapojí a spolupracuje s terapeutem. Terapie není jen o poslouchání, ale o aktivní práci na sobě a objevení efektivních strategií pro zvládání života. Je to investice do vlastního duševního zdraví a životní spokojenosti, která se může vyplatit v nejrůznějších oblastech života.


Autor: Mindwell 
 

Aktuálně