Přejít k hlavnímu obsahu
Fond prevence
19. 1. 2024
Na zdraví se musí chytře

Co je Fond prevence a k čemu slouží

Fond prevence si zřídila celá řada zdravotních pojišťoven. Vy se teď dozvíte, odkud do fondů přicházejí peníze, za jakých podmínek je můžete čerpat a proč jsou vlastně pojišťovnami tyto fondy zakládány.

Jak už sám název fondu napovídá, jde tu o finance určené na podporu prevence nejrůznějších onemocnění a zdravotních komplikací. Pokud už nějakým onemocněním trpíte nebo vám hrozí, je možné z fondu prevence uhradit takové zdravotní služby, u kterých je prokazatelný preventivní, diagnostický nebo léčebný efekt.

Je známým faktem, že je-li nemoc včas diagnostikována, pak je i léčba mnohem úspěšnější, než když se pacient dostane do závažnějšího zdravotního stavu. Ještě o stupeň výše je prevence onemocnění, a proto je snahou Ministerstva zdravotnictví ČR i všech zdravotních pojišťoven takové procesy podporovat. Pro posílení tohoto záměru i ZP MV ČR, stejně jako další zdravotní pojišťovny, částečně podmínila čerpání příspěvků z preventivního fondu účastí na preventivních prohlídkách. 

Kde je zdroj financí a jak je to s „nárokem“ na čerpání?

Do fondu prevence přicházejí peníze z pokut, penále a přirážek pojistného, z čehož vyplývá, že jeho prostředky nejsou neomezené a že tyto finance nepocházejí ze samotného povinného zdravotního pojištění. A tak ani neexistuje zákonný nárok na příspěvky z fondu prevence. 
Zdravotní pojišťovny zakládají fondy prevence na dobrovolné bázi, a je tedy pochopitelné, že jako pojištěnec musíte splnit podmínky zdravotní pojišťovny.

Výpomoc, nebo odměna?

Čerpání z fondu prevence je nadstavbou základní zdravotní péče, kterou určuje Ministerstvo zdravotnictví ČR. Je odměnou za péči o vaše vlastní zdraví. Proto o sebe pečujte, choďte na preventivní prohlídky, snažte se předcházet onemocněním a pamatujte na zdravý životní styl. Můžete pak počítat s tím, že vaše zdravotní pojišťovna takovou snahu ocení a podá vám pomocnou ruku v podobě příspěvků z Fondu prevence.
Vnímat ale tento fond jako finanční výpomoc nelze, to přísluší sociálním úřadům. 

Chtěli byste si ujasnit, odkud a kam až sahá prevence? Ta se totiž dělí na čtyři stupně:

  • Primární – opatření na podporu zdraví a předcházení nemocí. Praktický lékař vás motivuje ke zdravému způsobu života, pomáhá vám se změnou životního stylu a připomíná riziko civilizačních chorob, škodlivého pití alkoholu, nedostatku pohybu a nezdravé stravy. Součástí primární prevence je i očkování proti infekčním onemocněním.
  • Sekundární – znamená včasný záchyt a ovlivňování již vzniklého onemocnění. 
  • Terciární – zahrnuje účinná opatření po již proběhlém útoku choroby (například infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, komplikace diabetu). 
  • Kvartérní – jde o eliminaci zbytečného vyšetřování a nadměrného léčení, které mohou ohrozit bezpečí pacienta, a také o identifikaci zbytných invazivních vyšetření a doporučení eticky přijatelných postupů. Nadměrná diagnostika a léčba má často dopad na psychiku pacientů. Praktický lékař v roli průvodce je proto nenahraditelný.

Možná vám na mysli vytanuly otázky kolem preventivních prohlídek a registrujících lékařů. O tom všem se můžete dočíst v jednom z našich předchozích článků


Autor: Štěpánka Trnková, redaktorka portálu Zdraví jako vášeň

Aktuálně